Bernhard von Beskow (1796-1868)

Bernhard von Beskow, född i Stockholm den 22 april 1796, död den 17 oktober 1868. Friherre, författare, publicist och dramatiker. Ledamot av Svenska Akademien från 1828 (stol nr 12). LMA

-

Verköversikt

Sånger med piano, mm


Verk av Bernhard von Beskow

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1