Bernhard Crusell (1775−1838)

Den lilla slavinnan
Die kleine Sklavin
Romantisches Schauspiel in drey Akten

  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: René Charles Guilbert de Pixérécourt, översatt av Ulrik Emanuel Mannerhjerta (1775–1849) och Gustaf Lagerbjelke.
  • Speltid: Ca. 120-180 min
  • Detaljerad speltid: Helaftonspjäs med musik. Musikens andel är 70 min på inspelningen nedan

Instrumentering (besättning)

1.2.2.2 / 4.3.1.0 /timp, 3 perc / str

Soloröster/kör

1 Sopran (Zetulbe), 1 Alt (Morgiana), 3 Tenorer (Nurmahal, En röst ur valvet, Sadi), 1 Baryton (Ali Baba), 1 Bas (Massur)
Damkör: S. S. A (bayadèrer), Manskör: T. T. B och T. B. B. (rövare, slavar), Blandad kör: S. A. T. B.
Balett (zigenare)

Exempel på tryckta utgåvor

Librettot tryckt under titeln Den lilla slafvinnan. Skådespel i tre akter, blandadt med sång och dans. Fri öfversättning. Musiken av B. Crusell. Fr. B. Nestius, Stockholm 1824

Separatutgåvor i klaverutdrag:

Uvertyr: Walter, Stockholm utan år

Nr 2, 4 och 6: G. W. Edlund, Helsingfors utan år

Nr 2: a) Walter, Stockholm utan år
b) i Det sjungande Finland, häfte 3
c) i Det sjungande Sverige, häfte 3
d) i Finlands sångskatt, del 1

Nr 6: Walter, Stockholm utan år

Nr 7: Walter, Stockholm utan år

Nr 12: Walter, Stockholm utan år


  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Se under Verkkommentar nedan

Beskrivning av verket

Beskrivningen är gjord utifrån partituret med svensk text.

Ouverture: Largo c-moll 3/4 22 takter, Allegro assai c-moll alla breve 271 takter, totalt 293 takter

Akt 1.
1. Chor. En röst ur valvet, Nurmahal, Manskör. Ess-dur 4/4 158 takter
2. Zetulbe, Sadi. Allegro G-dur 2/4 förspel 8 takter samt 3 strofer med 27 takter i varje strof
3. Pantomime. Endast orkester. Andante sostenuto f-moll 4/4 28 takter
4. Romance. Sadi. [Andante] Ess-dur 6/8 förspel 1 takt samt tre strofer med 17 takter i varje strof. Överst på första sidan står anteckningen E-dur, och i partituret med tysk text är stycket skrivet i E-dur
5. Marcia. Endast orkester. Vivace 16 takter (8/:8:/Da capo)

Akt 2
6. Nurmahal, balett. Andante con moto A-dur 2/4 förspel 8 takter samt tre strofter med 32 takter i varje strof
7 Larghetto. Ali Baba, Zetulbe, Morgiana, Saadi, manskör, Larghetto C-dur 2/4, 3 takter, Recitativ 4/4 6 takter, Larghetto Ass-dur 2/4 42 takter, totalt 51 takter
8. Pantomime. Endast orkester.
Larghetto, Ass-dur 2/4 17 takter
9. Massur, Nurmahal, manskör. Andante Maestoso D-dur 4/4 100 takter

Akt 3
10. Marcia. Endast orkester. C-dur 4/4 42 takter (/:12:/:14:/16), Da capo takt 1-26
11. Saknar titel i partituret med svensk text, heter Tanz der Bayaderen i partituret med tysk text. Endast orkester. Allegretto A-dur 2/4 62 takter (/:16:/:32:/14)
12. Scena ed Aria. Zetulbe. Allegro risoluto a-moll 4/4 4 takter, Recitativo 3 takter, A tempo 4 takter, Recit 4 takter, Andante 5 takter, Recit 5 takter, Larghetto A-dur 2/4 29 takter, Un poco più mosso 25 takter, Allegro ma non troppo 4/4 123 takter, Più allegro 18 takter, totalt 220 takter
13. Marcia con Coro. Damkör. Allegro D-dur 2/4 32 takter (8/:8:/:8:/8), Dal segno från takt 9
14. Zetulbe, Sadi, Ali Baba, Nurmahal, manskör. Tempo di Polacca B-dur 3/4 50 takter (36 takter, Da capo, Coda 14 takter)
15. Endast orkester. Allegro assai d-moll 4/4 14 takter
16. Finale. Ali Baba, Sadi, manskör, blandad kör. Allegro moderato C-dur 4/4 56 takter, Allegro con brio 6/8 52 takter, totalt 108 takter
I det svenska partituret börjar numreringen av satserna om i tredje akten.


Verkkommentar

Det finns (minst) två partitur till verket, ett med svensk och ett med tysk text. Detta senare förvaras i Kungliga Operans bibliotek och bär påskriften: Detta partitur, "Den Lilla Slavinnan" af. B. Crusell, har tillvaratagits från afl. f.d. musikdirektörern m.m. Joh. Em. Heydenreichs efterlämnade musikalier, och öfverlämnats till Kungl. Teaterns bibliotek af, f.d. Hofkapellisten Ludvig Smith.

Partituret med svensk text skulle möjligen kunna vara Crusells autograf. Var det förvaras är mig obekant, men Göteborgoperan har en kopia.