Caspar Gottwold Grünewald (f.1725)

Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. Han räknas alltså som svensk. (ref. Mattias Lundberg)

?

Källor

Norrbottens museum Luleå, Uppsala Universitetsbibliotek, Kalmar stadsbibliotek (avd. Stifts- och läroverksbiblioteket), Lunds Universitetsbibliotek

Verköversikt

?