John Jacobsson (1835−1909)

Tre stycken för Clarinetto, Viola och Piano

opus 45

1. Fantasistycke: Allegro moderato
2. Lyriskt Intermezzo: Allegretto con moto e grazioso
3. Humoresk: Introduction. Allegro moderato — Allegro con moto — Un poco lento — più mosso — a tempo I

  • Verktyp: 3 instrument
  • Dedikation: Till Conrad Nordqvist och J. G. Kjellberg
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

vn, clar, pno

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, M.K.60, Stockholm 1896
Wollenweber, cop. 1986, München-Gräfeling

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: ofullständig, endast cellostämman

Beskrivning av verket

1. Fantasistycke: Allegro moderato g-moll 4/4 (C) 46 takter, c-moll, 21 takter, G-dur, 14 takter, totalt 81 takter
2. Lyriskt Intermezzo: Allegretto con moto e grazioso 3/4 F-dur 20 takter, Un poco più mosso f-moll, /:8 takter:/1 takt, a tempo F-dur, 40 takter, totalt 69 takter
3. Humoresk: Introduction. Allegro moderato Ess-dur 4/4 (C) 4 takter, Allegro con moto, 16 takter, ess-moll, /:8 takter:/1 takt, Ess-dur, 7 takter, Un poco lento ess-moll, 15 takter, più mosso Ess-dur 4 takter, a tempo I, 28 takter takter, totalt 83 takter