John Jacobsson (1835−1909)

Vid Festpokalen

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Gehrmans Kvartett-Bibliotek N:r 36, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 502
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Lifligt G-dur 4/4 (C)
Hirschs utgåva: Något fort


Libretto/text

Skämta glad, bland glade [sic] vänner,
töm pokalens perlemust


Mediafiler

Edition Levande Musikarv

  • Vokalnoter
    • Vid Festpokalen - Partitur (2 sidor, pdf - 122 kB  |  Nedladdad 495 gånger)
      Edition: Förlagan utgiven av Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 502