Daniel Jeisler (1877−1959)

Fantaisie pour Alto avec accompagnement de Piano

  • Verktyp: Viola och piano
  • Dedikation: A Monsieur Th. LAFORGE, Hommage respectueux
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Propriété de l'Auteur [Eget förlag?], Imp. Pitault, Paris

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante con moto e-moll 4/4 (C), 85 takter, Più Allegro, 22 takter, totalt 107 takter