Ruben Liljefors (1871−1936)

Tre bagateller

1. Romans: Moderato
2. Elegie: Lento
3. Vaggsång: Allegretto

  • Tillkomstår: 1925
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

Beskrivning av verket

1. Romans: Moderato D-dur 6/8 46 takter
2. Elegie: Lento ciss-moll 4/4 54 takter
3. Vaggsång: Allegretto A-dur 4/4 41 takter (/:8:/:21:/12)