Eric Lindsköld (1634-1690)

Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. (ref. Mattias Lundberg)

?

Källor

Uppsala Universitetsbibliotek

Verköversikt

?


Verk av Eric Lindsköld

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade