Johan Helmich Roman (1694-1758)

Te Deum ("O Gud vi lofve Tig") / Te Deum ("O Gud vi love Dig")

HRV 405

[1. Kör] O Gud vi lofve Tig [sic]
[2. Kör] Tig lofva prisa alla helge Apostlar
[3. Kör] Tu Christe Ärones Konung
[4. Aria] Til menniskiones [sic] förlossning (sopran)
[5. Aria] Tu öfvervant döden (tenor)
[6. Kör] Tu sitter på Guds högra hand
[7. Kör] Och regera them [sic]
[8. Kör] Herre Gud vi lofve tig
[9. Soli och kör] Bevara oss Herre i thenna dag (sopran I, sopran II)
[10. Kör] På Tig hoppes [sic] vi

  • Tillkomstår: ca 1727/1728 (enligt Holm)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Psalm 6 i 1695 års psalmbok
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Detaljerad speltid: 21'45 (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

0.2.0.0 / 0.2.0.0 / cont (org) / str

Soloröster/kör

soloröster: sopran I, sopran II, tenor
kör: S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (Ro:65a, Ro: 65d, Ro:65c, Ro:65e) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:27 [endast en stämma till sats 8])

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:65b

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Kör] Grave - Andante D-dur 4/4 (C)
[2. Kör] (tempobeteckning saknas) a-moll 4/4 (C)
[3. Kör] (tempobeteckning saknas) D-dur - G-dur 3/4
[4. Aria] (tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)
[5. Aria] (tempobeteckning saknas) [d-moll; fasta förtecken saknas i autografen Ro:65b] 3/4
[6. Kör] (tempobeteckning saknas) F-dur 4/4 (C)
[7. Kör] Grave g-moll 4/4 (C)
[8. Kör] (tempobeteckning saknas) D-dur 3/4
[9. Soli och kör] (tempobeteckning saknas) e-moll 4/4 (C)
[10. Kör] Poco Allegro D-dur alla breve


Verkkommentar

Äkta verk (enl Holm)

Överst i autografen har Roman skrivit 'INI' (In Nomine Iesu [I Jesu namn]) och sist 'GvL' (Gud vare Lof [Lov])


Libretto/text

[1. Kör] O Gud vi lofve Tig [sic]
O Herre vi tacke Tig

[2. Kör] Tig lofva prisa alla helge Apostlar
Thesslikes [sic] lofva tig alle helge Propheter

[3. Kör] Tu Christe Ärones Konung
Fadrens Son ästu [sic] i evighet

[4. Aria] Til menniskiones [sic] förlossning
togstu [sic] i Jungfru lifve mandom (sopran)

[5. Aria] Tu öfvervant döden 
och upläst [sic] himmelen för the trogna (tenor)

[6. Kör] Tu sitter på Guds högra hand
i Fadrens [sic] härlighet

[7. Kör] Och regera them [sic]
och uphög [sic] them i evighet

[8. Kör] Herre Gud vi lofve tig
O Gud vi lofve tig alla dagar

[9. Soli och kör] Bevara oss Herre i thenna dag
at vi icke giöre [sic] emot thin vilje (sopran I, sopran II)

[10. Kör] På Tig hoppes [sic] vi O Herre
Låt oss icke komma på skam til evig tid