Benedictus Schindler (?—?)

Inflyttad till Göteborg ca 1771, verksam där i kretsarna kring Patrick Alströmer

?

Skrifter av tonsättaren

Frälsarens svåra lidande, i sång-stycken förestäldt och författadt, af Bened. Schindler. Götheborg, tryckte hos Lars Wahlström, kongl. priv. boktr. år 1775

Bibliografi

Ling, Jan: Apollo Gothenburgensis. Patrick Alströmer och Göteborgs musikliv vid 1700-talets slut, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1999, s. 62-63
Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (1943)

Verköversikt

Trio pour Piano avec Violino et Basso Comp, oratorium för soli, kör och ork (Jesu död)


Verk av Benedictus Schindler

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade