Johan Wikmanson (1753-1800)

Johan(nes) Wikmanson. Organist, violoncellist och tonsättare. Anställd vid postverket 1771 och 1772 vid nummerlotteriet. Från 1771 organist i Holländska reformerta kyrkan och från 1781 i Storkyrkan.

Johan Wikmanson invaldes som ledamot i Kungl. Musikaliska akademien 1788. Han blev 1796 dess direktör.

Bibliografi

Emmoth, Mark: Wikmansons A-durkvartett och dess relation till opus 1: autenticitet, kronologi och kvalitet. 10-poängsuppsats i musikvetenskap på 60-poängsnivå Stockholms universitet, Musikvetenskap (2001)
Eppstein, Hans
: Om Wikmansons stråkkvartetter, i Svenskt tidskrift för musikforskning (1971)
Eppstein, Hans: Instrumentalmusiken, i Musiken i Sverige. 2. Leif Jonsson och Anna Ivarsdotter-Johnson (red.). (1993) S. 383-398
Hammar, Bonnie/Eppstein, Hans: Om Johan Wikmansons återfunna stråkkvartett i A-dur, i Svensk tidskrift för musikforskning (1978)
Lessing, Walter: Drei Schwedische Komponisten: Franz Berwald, Johan Wikmanson, Wilhelm Stenhammar. Baden-Baden (1990)
Ljung, Håkan: Förklassik för knäppinstrument: en studie kring en sonat för cittra av Johan Wikmanson. Examensarbete. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap (2008)
Mörner, C.-G. Stellan: Johan Wikmanson und die Brüder Silverstolpe: einige Stockholmer Persönlichkeiten im Musikleben des Gustavianischen Zeitalters. Diss. Uppsala universitet (1952)
Silverstolpe, Gustaf AbrahamÅminnelse-tal öfver Johan Wikmanson kamererare vid kongl. numer-lotteriet ... Hållet i kongl. musikaliska akademiens sammankomst den 15 febr. 1801. Af G.A. Silverstolpe. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet. Stockholm (1801)

Källor

Musik- och teaterbiblioteket, Kungl. Biblioteket Stockholm

Verköversikt

Klavérverk, stråkkvartetter, sånger, etc.


Verk av Johan Wikmanson

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 7