Ferdinand Zellbell d.ä. (1689-1765)

Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. Han räknas alltså som svensk.
(ref. Mattias Lundberg)

?

Bibliografi

Bengtsson, B: Ferdinand Zellbells tyska hautboister, i Svensk tidskrift för musikforskning, 2000
Berg, Hillevi: "Frihetstidens tonsättare", i Tidig musik. 1997:3, s. 8-10
Holm, A-L
Ferdinand Zellbell d.ä.:s inkomster år 1722, (Svensk tidskrift för musikforskning, 1991)
Lundgren, Bo: Stockholmsorganisten Ferdinand Zellbell den äldres praeludiesamling.. Festskrift Søren Sørensen. (1990), s. 45-51
Ruiter-Feenstra, Pamela (2002). "Roman and Zellbell: secular and sacred contexts for improvisation on the Swedish clavichord", i De clavicordio V : proceedings of the V International Clavichord Symposium : atti del V congresso internazionale sul clavicordo: Magnano, 5-8 September, 2001. (2002, s, 153-171)
Sundström, EinarFerdinand Zellbell d.y. och hans opera Il giudizio d'Aminta. Stockholm (1919)

Källor

Uppsala universitetsbibliotek, Musik- och teaterbiblioteket, Kalmar stadsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek

Verköversikt

?


Verk av Ferdinand Zellbell d.ä.

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade