? Zettervall (1700-talet)

Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. Han räknas alltså som svensk. (ref. Mattias Lundberg)

?

Källor

Lunds Universitetsbibliotek

Verköversikt

?


Verk av ? Zettervall

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade