← Verk av anonyma tonsättare

Bewara migh Gud ty jagh tror

  • Besättning: A, T, B
  • Återfinns: S-VX
  • Hyllnummer: Mus.ms. 2c-e
  • Beskrivning: Complete?
  • Komplett: Nej