Carolina Åhlström (1782-1860)

Skriv ut

[Mamsell] Carolina Åhlström var dotter till Olof Åhlström. Hon föddes i Maria Magdalena församling, Stockholm, den 12 augusti 1782 och avled i Hedvig Eleonora församling (Stockholm) den 28 mars 1860.

Under uppbyggnad

Verköversikt

Sånger
Den lilla flickan ("Jag känner ännu verlden föga"). Barn-visa