• Tillkomstår: Före 1849
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Karl August Nicander
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger vid piano-forte, componerade af J.N. Ahlström, Stockholm: Abr. Hirsch, plåtnummer 107, före 1849, s. 2-3

Beskrivning av verket

Andante C-dur 4/4, 25 takter


Libretto/text

Dig gode Ande! ljusets rena källa.

mott varma hjerta egnar denna sång.

Ty klangrikt lät Du diktens vågor qvälla

utur mitt bröst så mången gång.

O! var jag värdig gyllne harpan bära

och något sinne med dess toner röra

så vet jag att från Dig min konst jag har

du skönhetens och harmoniens far!