Jacob Niclas Ahlström (1805−1857)

Den öfvergifnes tröst

Skriv ut
  • Tillkomstår: Före 1849
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger vid piano-forte, componerade af J.N. Ahlström, Stockholm: Abr. Hirsch, plåtnummer 107 (före 1849), s. 7

Beskrivning av verket

3/4, Ess-dur, //: 6 takter ://, 8 takter


Libretto/text

1. Stilla dig mitt brustna hjerta!

Allt ditt qval och all din smärta

snart i grafven slutas skall.

Stilla dig! der störs ej friden

af den grymma lefnadsstriden

och dess vågors vilda svall

och dess vågors vilda svall.

2. Nej! förgäfvens stridens glafven

svänges hotfullt öfver grafven.

Den bevarar väl sin vän.

Derför stilla sig mitt hjerta!

Allt ditt qval och all din smärta

slutas skall så ljuft 

i den slutas skall så ljuft i den.