• Tillkomstår: Före 1849
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger vid piano-forte, componerade af J.N. Ahlström, Stockholm: Abr. Hirsch, plåtnummer 107, före 1849, s. 11

Beskrivning av verket

Allegretto F-dur 6/8, 16 takter


Libretto/text

En majdag bandt Selma sin doftande krans,

och glad den kring lockarna bar,

hvar leende ros, som på ängen fanns,

deri lyste herrlig och klar.

Men dagen snart mötte den svala qväll.

då vissnade kransen i Selmas tjäll.