Alwar Almkvisth (1950-)

Skriv ut

Tonsättaren ansvarar själv för innehållet på denna sida.

För aktuell verkförteckning och biografisk information om nu levande tonsättare hänvisar vi till Svensk Musik och Föreningen Svenska Tonsättare (FST)

Född i Vetlanda.

Studerat KMH i Stockholm: Kör- och teoripedagog, Organist, musiklärare

för bl.a. Lars-Erik Rosell, Mats Åberg, Stefan Therstam, Bo Wallner, Irene Mannheimer, Lilian Gentele, Per-Gunnar Alldahl.

Anställningar: Flera Musikfolkhögskolor, Kammarmusikinstitutionen Högskolan Västerås, Solna Församling, timlärare KMH Stockholm.

Priser i kompositionstävlingar för orkester, barnkör, ungdomspsalm.

Verköversikt

Orkesterverk (en symfoni, Reflexer från Betlehem, Play a new tune to the Lord)
Körverk (notutgåvor via Gehrmans, Echo Music, Notlinjen, Reimers)
Solosånger, orgelmusik, pianostycken (via Svensk Musik)