Richard Andersson (1851−1918)

Schwedische Tänze für Clavier gesetzt von Richard Andersson, Heft I

Skriv ut

1. Allegro moderato e marcato
2. Allegro moderato e grazioso
3. Andantino — Risoluto — Andantino — Vivo
4. Moderato — Allegretto — Allegro — Vivace — Vivacissimo
5. Andantino — Allegretto scherzando — Andantino — Allegretto — Andantino
6. Allegro deciso — Vivace — Poco pesante — Poco più mosso — Vivace — Allegro deciso — Vivace

  • Tillkomstår: Ca 1870-1880
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Fräulein Elin von Lagerberg gewidmet
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

N. Simrock in Berlin 1881, nr. 8251. "Edited and revised by S.J."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Schwedische Tänze:
1. Allegro moderato e marcato d-moll, 3/4, 2 takter,/:8 takter:/:8 takter:/: D-dur, 8 takter:/:8 takter:/, L'istesso tempo, 20 takter, Presto 2/4, 8 takter, Più presto e con fuoco, 16 takter, Tempo I 3/4, 16 takter, d-moll, 18 takter, totalt 112 takter
2. Allegro moderato e grazioso B-dur 3/4, 3 takter, /:16 takter:/1 takt, Allegro risoluto,/:16 takter:/1 takt, Allegro moderato e grazioso (poco sostenuto al Tempo I.) 15 takter, Allegro con brio 4/4 (C) 8 takter, /:8 takter:/:8 takter:/, totalt 76 takter
3. Andantino Ess-dur 2/4, 20 takter, Risoluto 3/4 /:24 takter:/Andantino 2/4, 20 takter, Vivo 25 takter, totalt 89 takter
4. Moderato g-moll 3/4 /:16 takter, Allegretto G-dur, 12 takter:/1 takt, Allegro, 36 takter, Vivace 16 takter, Vivacissimo 17 takter, totalt 98 takter
5. Andantino e-moll 3/4 20 takter, Allegretto scherzando E-dur, 8 takter,/:8 takter:/ Andantino e-moll, 16 takter, Allegretto E-dur, 8 takter, Andantino 4 takter, totalt 64 takter
6. Allegro deciso C-dur 3/4, 22 takter/:8 takter:/, Vivace F-dur 8 takter/:12 takter:/, Poco pesante d-moll, 1 takt/:8 takter:/Poco più mosso 1 takt/:8 takter:/, 2/4 1 takt, 3/4, 8 takter, Vivace [F-dur] 22 takter, Allegro deciso C-dur 15 takter, Vivace 24 takter, 4/4 (C) 1 takt, 3/4 2 takter, totalt 141 takter