Richard Andersson (1851−1918)

Svenska nationaldanser för piano och fyra händer, 2dra häftet
Schwedische Tänze für Clavier zu 4 Händen, Heft II

Skriv ut

Schwedische Tänze, Heft II:
7. Poco maestoso - Allegro vivo - Andantino - Vivo - Andantino - Lento - Poco maestoso
8. Andante sostenuto - Risoluto - Sostenuto - Scherzando - Allegro ma non troppo - Andante sostenuto - Risoluto - Sostenuto - Scherzando - Allegro marziale
9. Risoluto - Moderato - Vivo - Allegretto - Risoluto - Allegro
10. Allegro vivo - Allegro moderato - Moderato - Allegro vivo
11. Allegro moderato - Presto - Allegro con fuoco - Presto - Prestissimo
12. Allegretto - Moderato - Allegretto - Allegro con brio

  • Tillkomstår: Ca 1880-1890
  • Verktyp: Piano 4 händer
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

N. Simrock, Berlin, nr 8239, Edited and revised by S.J.

Notmaterial/stämmor återfinns

Sveriges Radios musikbibliotek

Beskrivning av verket

Schwedische Tänze, Heft II:
7. Poco maestoso f-moll 3/4, 2 takter, /:17 takter, 1/4 1 takt, 3/4 2 takter:/, Allegro vivo 8 takter, /:8 takter:/, Andantino 2/4 /:20 takter:/, Vivo,/:11 takter:/, 1 takt, Andantino 8 takter, Lento 3/4, 2 takter, Poco maestoso 18 takter, totalt 98 takter
8. Andante sostenuto c-moll 3/4, /:8 takter://: Risoluto, 4 takter, Sostenuto, 4 takter, Scherzando, 12 takter:/, Allegro ma non troppo C-dur, 8 takter, /:16 takter:/, Andante sostenuto c-moll, 8 takter, Risoluto, 4 takter, Sostenuto, 4 takter, Scherzando, 12 takter, Allegro marziale C-dur alla breve, /:16 takter:/, 17 takter, totalt 113 takter
9. Risoluto Ass-dur 3/4, 8 takter, /:12 takter:/, 1 takt, Moderato f-moll, 28 takter, Vivo F-dur, 6 takter, /:6 takter:/, 1 takt, Allegretto f-moll, 8 takter, /:8 takter:/, 1 takt, Risoluto Ass-dur, 19 takter, Allegro, /:8 takter:/3 takter, totalt 107 takter
10. Allegro vivo C-dur 3/4, 20 takter, Allegro moderato c-moll, /:16 takter:/, Moderato, 1 takt, /:16 takter:/. Allegro vivo C-dur, 22 takter, totalt 75 takter
11. Allegro moderato a-moll 3/4, /:16 takter:/, Presto 2/4, 37 takter, Allegro con fuoco A-dur 3/4, /:4 takter:/:6 takter:/, Presto a-moll 2/4, 24 takter, Prestissimo 3/4, 8 takter, /:8 takter:/, 2 takter, totalt 105 takter
12. Allegretto E-dur 3/4, /:8 takter:/:16 takter:/, Moderato e-moll, 8 takter, /:8 takter:/, 1 takt, Allegretto E.dur, 24 takter, Allegro con brio, 15 takter, totalt 80 takter