Richard Andersson (1851−1918)

Fyra Valser för Piano

opus 17

Skriv ut

1. Allegro vivace e risoluto - l'istesso tempo - Vivacissimo e stretto
2. Allegretto tranquillo - Cantabile - più tranquillo
3. Andantino - Allegretto
4. Allegretto grazioso - Poco lento

  • Tillkomstår: "Lemshaga Augusti 1901"
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: 1: "Till Gerda Janzon"; 2: "Till Anna Gihl"; 3: "Till Walfrid Morling"; 4: "Till Astrid Ydén"
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: R. Anderssons saml.

Beskrivning av verket

1. Allegro vivace e risoluto C-dur 3/4, 132 takter, /:32 takter:/, 68 takter, l'istesso tempo Ass-dur, 16 takter, /:32 takter:/, 8 takter, Vivacissimo e stretto C-dur, 69 takter, totalt 357 takter
2. Allegretto tranquillo a-moll 3/4, 24 takter, /:16 takter:/, 2 takter, 18 takter, /:26 takter:/, 34 takter, Cantabile A-dur, 9 takter, 1 struken takt, 7 takter, /:31 takter, 1 struken takt, 1 takt:/, 2 takter, a-moll, 32 takter, più tranquillo, 19 takter, totalt 223 takter (inkl. strukna takter)
3. Andantino a-moll 3/4, 17 takter, /:32 takter:/, 10 takter, Allegretto A-dur, 16 takter, /:28 takter:/, 2 takter, a-moll, 62 takter, totalt 167 takter
4. Allegretto grazioso E-dur 3/4, 100 takter, Poco lento e-moll, /:10 takter, 1 struken takt, 6 takter:/:32 takter:/, 10 takter, E-dur, 100 takter, poco lento, 6 takter, totalt 265 takter (inkl. den strukna takten)