• Tillkomstår: Ca 1890-1900
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: R. Anderssons saml.

Beskrivning av verket

Allegretto h-moll 6/8, 44 takter, Fiss-dur, 52 takter, h-moll, 44 takter, H-dur, 36 takter, h-moll, 27 takter, totalt 203 takter