Richard Andersson (1851−1918)

Ur "Feberdigte"
[Nr 11 ur Sånger vid piano af Richard Andersson]

opus 18

Skriv ut
  • Tillkomstår: Köpmanholm 15 Augusti 1905 (uppgiften återfinns i de tryckta noterna)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Knut Hamsun (1859-1952)
  • Dedikation: Till Gregori Aminoff
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Lundquists Kungl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 4307 (utg. 1910)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato, ma un poco agitato f-moll, 4/4 (C), 21 takter


Libretto/text

Ur "Feberdigte".

Nu farer en Höst over Herrens Jord;
sollöse, susende Dage,
Liv som gaves tages tilbage,
alting forgaar i Forgængelsens Kor.
Men Mennesket lever saa lange.

Nu sankes i Lade og samles i Hus,
Græset höstes og Kornet skæres
Lövet falder, altsammens fortæres,
segner tilbage i Dödens Brus
Men Mennesket lever saa længe.