Elfrida Andrée (1841−1929)

Ur "Drömlif" af Viktor Rydberg, tre sånger för dubbelquartett eller liten kör utaf blandade röster

Skriv ut

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor
3. Ty de hviska

  • Tillkomstår: Tryckt 1882
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Viktor Rydberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Blandad kör, S.S.A.A.T.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Göteborgs Handels-Tidnings AB, Göteborg 1882. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: 99/1051 (Onlinekatalogen)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp: S.A.T.B. Långsamt c-moll 2/4
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor: S.A.T.T.B.B. Måttligt Ess-dur 3/4
3. Ty de hviska: Sopran solo och S.S.A.A.T.T.B. Långsamt, Quasi recit, Soprano solo con molto espressione Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp ...

2. Se hur ängarne klädas i svallande flor ...

3. Ty de hviska, att stridens och smärtans mystère
är fullkomningens villkor ...