• Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Carl Wilhelm Böttiger, ur Minnesteckningar
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Blandad kör, S.A.T.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

Andantino quasi allegretto c-moll 3/4


Libretto/text

I leende blommor, I menlösa små
Omgrönskade vänligt af hopp!
Med tjusning ånyo jag skådar er gå
Likt stjernor ur mullriket opp ...