Elfrida Andrée (1841−1929)

Ur "Drömlif" af Viktor Rydberg, tre sånger för manskör

Skriv ut

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor
3. Ty de hviska

  • Tillkomstår: Version för blandad kör tryckt 1882
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Viktor Rydberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Soloröst: 1 baryton i nr 3
Manskör, T.T.T.T.B.B.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp: T.T.T.T.B.B. Andante molto sostenuto e-moll 4/4 (C)
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor: T.T.B.B.B. Andante E-dur 3/4
3. Ty de hviska: Baryton solo och T.T.T.B.B.B. Lento, Quasi Recit. E-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp ...

2. Se hur ängarne klädas i svallande flor ...

3. Ty de hviska, att stridens och smärtans mystère
är fullkomningens villkor ...