Elfrida Andrée (1841−1929)

Kantat vid invigningen av Arbetareföreningens nya hus 1909 [för blandad kör, damkör, barnkör, soli och piano, klaverutdrag]

Skriv ut

1. Allegro agitato
2. Allegro agitato
3. Andantino
4. Barnens Sång
5. Andantino
6. Slutkör

  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Henrik Hedlund
  • Uruppförande: 1909
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Soloröster/kör

Soloröst: 2 sopraner, 1 alt, 1 tenor, 1 bas
Blandad kör, S.S.A.A.T.T.B.B.
Damkör, S.S.A.A.
Unison barnkör

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

1. Blandad kör och bas solo. Allegro agitato c-moll 4/4 (C)
2. Tenor solo. Allegro agitato F-dur 4/4 (C)
3. Terzett med damkör. Andantino A-dur 3/4
4. Barnens Sång: Unison barnkör. Allegretto simplice d-moll 2/4
5. Sopran solo och blandad kör. Andantino A-dur 3/4
6. Slutkör: Blandad kör, unison barnkör och alt solo. Allegro maestoso C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Ensam är mänskan, en sky som vinden trasar ...
2. I ensamhetens vigda timmar ...
3. Hvad ljuflig tröst ...
4. Litet förmå vi, litet förstå vi ...
5. Hvad ljuflig tröst ...
6. Slutkör: Tillsamman var det frälsningsord ...