Elfrida Andrée (1841−1929)

Sommarminnen
[Sommarminnen från Bjurslätt]

Skriv ut

1. Allegro
2. Andante
3. Allegro grazioso pastorale
4. Allegro

  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Uruppförande: 27 mars 1904, Exercishuset, Göteborg, på en av Göteborgs Arbetarinstitut anordnad folkkonsert, orkester under ledning av tons.
  • Speltid: 25 min

Instrumentering (besättning)

Stråkorkester

Exempel på tryckta utgåvor

Altfiol i Väst, Göteborg 2008

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro d-moll 2/4, 350 takter
2. Andante F-dur 4/4, 118 takter
3. Allegro grazioso pastorale B-dur 3/8, 252 takter
4. Allegro d-moll/D-dur 2/4, 274 takter


Verkkommentar

Stycket är en bearbetning av Stråkkvartett d-moll från 1887. Tonsättaren kallade själv stycket Sommarminnen. Den längre titeln Sommarminnen från Bjurslätt lanserades senare av Elsa Stenhammar