Fritz Arlberg (1830−1896)

Tre svenska Folkvisor satta för femstämmig kör

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Dedikation: "tillegnade Det musikalske [sic] Selskab i Stavanger" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.Bar.B.

Exempel på tryckta utgåvor

C. Warmuth's Musikforlag, Elkan & Schildknecht (Ed.nr saknas)

Beskrivning av verket

I: Friskt, ej för fort A-dur 4/4 (C)
II: Vemodigt fiss-moll 6/8
III: Muntert, ej för fort A-dur 2/4


Libretto/text

I: Du gamla, du friska [sic],
du fjellhöga Nord

II: Och mins [sic] du hvad du lofvade
och mins du hvad du sade

III: Tänker du att jag förlorader är
fast jag din gunst ej har?