Herman Asplöf (1881−1959)

Kommen, låtom oss tillbedja

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1930-1949?
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

blandad kör och orgel

Notmaterial/stämmor återfinns

Noterna i familjens ägo

Beskrivning av verket

G-dur (mixolydisk) 4/4 (C), 65 takter


Libretto/text

Kommen, låtom oss tillbedja och nederfalla för Honom. Ty Han är vår Gud och vi hans fosterfolk och händers verk. Låt oss glädjas, låt oss fröjdas, jubla med fröjd för vår salighets tröst. Låt oss med tack för Hans ansikte komma och fröjdas med psalmer. Amen.