• Tillkomstår: 1939-1949?
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

blandad kör och orgel

Notmaterial/stämmor återfinns

Noter i familjens ägo

Beskrivning av verket

h-moll, H-dur 4/4 (C), 60 takter


Libretto/text

Evige, barmhärtige Gud. Hjälp oss, Gud. Rädda oss och förlåt oss våra synder. Herre, du är den störste över hela jorden. Du är stor i mildhet, därför vänta vi efter dig. Vi vilja tacka dig evinnerligen och förtälja ditt lov från släkte till släkte. Amen.