• Tillkomstår: 1930-1940
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

blandad kör och orgel

Notmaterial/stämmor återfinns

Noter i familjens ägo

Beskrivning av verket

H-dur 4/4 (C), 59 takter


Libretto/text

Helig, Helig, Helig är Herren Gud allsmäktig. Hela jorden är full av Din härlighet. Fulle äro himlarne och jorden av din härlighet. Välsignad Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!