Kurt Atterberg (1887-1974)

Symfoni VIII [Symfoni nr 8 e-moll]
Byggd på svenska folkmotiv

opus 48

Skriv ut

1. Largo — Allegro
2. Adagio
3. Molto vivo
4. Con moto

  • Tillkomstår: 1944
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: Enligt Lennart Hedwall februari 1945, Helsingfors under ledning av tonsättaren. Enligt mic.stim.se 1 januari 1945
  • Speltid: 36 min

Instrumentering (besättning)

2*.2*.2.2 / 2.2.3.0 / timp / str
(picc, cor angl)
NB: ob 2, bsn 2, tbn 1, tbn 2 kan uteslutas

Notmaterial/stämmor återfinns

Hyresmaterial från Svensk Musik, partituret är kopierat från Atterbergs välskrivna autograf

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart: Den svenska symfonin, s 255 (Almqvist & Wiksell, Stockholm 1983)

Beskrivning av verket

1. Largo e-moll 4/4 12 takter, Allegro alla breve 342 takter, totalt 354 takter
2. Adagio c-moll 4/4 110 takter
3. Molto vivo A-dur 3/4 415 takter
4. Con moto e-moll 2/4 506 takter