Kurt Atterberg (1887-1974)

Scherzo och Adagio för stråkkvartett

opus 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: Adagio: "21/9 1909."; Scherzo: "22/9 1909."
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 14 min
  • Detaljerad speltid: Enl. anteckning i autograf-partituret: 1: "6 1/2 min.", 2: "7 min."
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv. Partitur och stämmor

Beskrivning av verket

1. Scherzo: Presto fiss-moll 6/8, 150 takter, Moderato 3/4, 61 takter, Presto 6/8, 178 takter, totalt 389 takter
2. [Romans?] Adagio h-moll 2/4, 142 takter