Kurt Atterberg (1887-1974)

Kvartett [D-dur] för två violiner, viola och cello

opus 39 nr 1-2 (+ opus 2 nr 1-2)

Skriv ut

1. Allegro - A tempo primo, ma un poco più tranquillo - poco a poco calando - Tranquillo - Più tranquillo
2. Scherzo: Presto - Moderato - Presto
3. Romans: Adagio
4. Rondo: Allegro deciso - Più vivo - Tempo primo - Vivace (poco a poco) - animando al fine

  • Tillkomstår: 1909-1938 (1: "14/2 1937"; 2: "22/9 1909"; 3: "21/9 1909"; 4: "(19/3-37) 19/2-38"
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 30 min
  • Detaljerad speltid: Enl. Stenhammarkvartetten: 1: 8'18''; 2: 7'18''; 3: 7'01''; 4: 7'25''

Exempel på tryckta utgåvor

Svensk Musik, SMIC 10077, ljuskopia, Sthlm 1955

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro D-dur 6/4, 69 takter, a-moll, 52 takter, A tempo primo, ma un poco più tranquillo D-dur, 59 takter, poco a poco calando, 4 takter, Tranquillo d-moll, 11 takter, Più tranquillo, 4 takter, totalt 199 takter
2. Scherzo: Presto fiss-moll 6/8, 150 takter, Moderato 3/4, 61 takter, Presto 6/8, 178 takter, totalt 389 takter
3. Romans: Adagio h-moll 2/4, 142 takter
4. Rondo: Allegro deciso [inga fasta förtecken] 3/2, 93 takter, Più vivo, 43 takter, Tempo primo, 26 takter, D-dur, 33 takter, Vivace (poco a poco), 46 takter, animando al fine, 12 takter, totalt 253 takter


Verkkommentar

Mellansatserna komponerades redan 1909 under opusbeteckningen 2; den första och sista satsen tillkom 1937-38