Kurt Atterberg (1887-1974)

Kvartett för två violiner, altviolin och violincell

opus 11

Skriv ut

1. Allegro con fuoco, attacca
2. Andante, attacca
3. Allegro furioso

  • Tillkomstår: 1916, reviderad 1954
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: Tillegnad "Spillran"
  • Speltid: 12 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, Stockholm 1919

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM), Stockholm, reviderad handskrift 1954

Beskrivning av verket

1. Allegro con fuoco, attacca 3/4 h-moll, 214 takter
2. Andante, attacca e-moll, Ess-dur 4/4
3. Allegro furioso, 3/4 g-moll


Verkkommentar

Verket skrevs i anslutning till att tonsättaren, tillsammans med Natanel Berg, Ture Rangström och Oskar Lindberg, bildade gruppen Spillran (ungsvenskarna) - resten av ett år 1914 misslyckat försök att bilda en tonsättarförening. Först 1918 lyckades man i och med bildandet av Föreningen Svenska Tonsättare (FST).

I Spillran fördes även diskussioner om olika musikaliska spörsmål. Vid ett tillfälle utmanade man varandra att skriva varsin fullödiga komposition med en total speltid om maximalt 10 minuter. Kvartetten op. 11 är Atterbergs svar på utmaningen. (Natanel Berg bidrog med en kort tresatsig pianokvintett.)