Kurt Atterberg (1887-1974)

Det gamla spelet om Envar

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1929
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Hugo von Hoffmansthal, översättning Emil Hillberg
  • Uruppförande: 1929-03-31 Sveriges Radio
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

1.1.1.0 / 0.1.2.0 / timp, perc, pno, org / str
perc: cymb, trgl

Soloröster/kör

Soloröster: sopransolist
Blandad kör: S.A.T.B

  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: T 8: partitur: stencil av tonsättarens autograf, stämmor

Beskrivning av verket

1. Fanfar: utan tempobeteckning E-dur 3/4 (trp, 2 tbn)
2. Hymn: Largamente B-dur 4/4 (C) (kör)
3. Adagio d-moll 6/8 (pi, org, str)
4. Dödens marsch: utan tempobeteckning Ess-dur 4/4 (C) (sopransolo)
5. Orgelsolo: Molto lento D-dur 4/4 (C)
6. Fästmusik: Moderato h-moll 3/4
7. Kanon: Con moto G-dur 3/4 (kör, vla)
8. Den "magres" sång: utan tempobeteckning G-dur 3/4 (sopransolo, vn)
9. Goda gärningar - Envar: Adagio C-dur 4/4 (C) (str)
10. Orgelfuga: Moderato E-dur 3/4


Libretto/text

2. Hymn. Te Deum laudamus (kör)
4. Dödens marsch. Te Deum laudamus (Sopran)
7. Kanon. Floret silva undique (kör)
8. Den magres sång. O ve, o ve fru Minna (Sopran)