Kurt Atterberg (1887-1974)

Sinfonia piccola
Symfoni IV [Symfoni nr 4 g-moll]

opus 14

Skriv ut

1. Con forza
2. Andante
3. Scherzo: Allegro molto
4. Rondo-Finale: Allegro molto

  • Tillkomstår: 1918, reviderad 1945
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 1 mars 1919
  • Speltid: 20 min
  • Detaljerad speltid: 1945 utökades scherzot och då blev speltiden ca 22 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 /4.2.2.1 / timp, 1 perc, hp / str
(picc)
NB: ob 2, hn 3, 4, tbn 1, tuba och hp ad lib. Slagverksstämman består av ett triangelslag (eller upphängd cymbal) och kan spelas av pukslagaren.

Exempel på tryckta utgåvor

Version 1918: Leuckart, Leipzig 1922, nu tillgängligt från Breikopf & Härtel

Notmaterial/stämmor återfinns

Version 1945 tillgänglig som hyrmaterial från Svensk Musik

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det tillgängliga partituret av 1945 års version består av Atterbergs autograf

Beskrivning av verket

1. Con forza g-moll 3/4 54 takter, Tempo commodo 28 takter, Tempo I 21 takter, Vivo 6 takter, Poco tranquillo 13 takter, Vivo 74 takter, Commodo G-dur 28 takter, Stretto poco 22 takter, totalt 246 takter
2. Andante h-moll 4/4 100 takter
3. Version 1918: Scherzo: Allegro molto g-moll 3/4 26 takter, Meno mosso D-dur 24 takter, g-moll 4 takter, Molto allegro 24 takter, totalt 78 takter, attacca
Version 1945: Scherzo: Allegro molto g-moll 3/4 26 takter, Meno mosso D-dur 24 takter, A tempo I, Molto allegro 80 takter, Meno mosso D-dur 24 takter, g-moll 4 takter, Molto allegro 24 takter, totalt 182 takter, attacca
4. Rondo-Finale: Allegro molto G-dur 3/4 51 takter, Poco meno mosso 9 takter, Più mosso 17 takter, Tempo I 29 takter, Poco tranquillo 77 takter, A tempo I 28 takter, Poco meno mosso 9 takter, Più mosso 13 takter, A tempo [Tempo I] 51 takter, Molto stringendo 20 takter, Doppio movimento 30 takter (version 1945 26 takter), totalt 334 takter i version 1918 och 330 i version 1945


Verkkommentar

Vid omarbetningen 1945 utökade Atterberg det tidigare ytterst korta scherzot och gjorde därutöver en del mindre förändringar i komposition och instrumentation.