Tor Aulin (1866−1914)

Aqvarell/Aquarelle

Skriv ut
  • Tillkomstår: ca 1880-1890
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 375 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegretto espressivo A-dur 6/8, 27 takter, Risoluto D-dur, 38 takter, Tempo I A-dur, 29 takter, totalt 94 takter