• Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 120-121. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Visa: Poco Allegretto C-dur 9/8, 11 takter, 6/8, 2 takter, 9/8, 13 takter, totalt 26 takter


Libretto/text

Visa

Gossen sad' till tösen sin:
"Du är dejligast på jorden.
Du mitt lif, min sol är vorden
evigt är du vännen min!"

Flickan sade: "Jag i dag
är din lyckas sol, du kära!
Men du bör ej trohet svära
mer än just för denna dag!"


Mediafiler

Edition Levande musikarv