Tor Aulin (1866−1914)

Gottländska [sic] danser (Gotländska danser)
Gottländische Tänze

opus 23

Skriv ut

1. Maestoso (quasi tempo di polacca)
2. Molto vivace - Meno mosso e molto tranquillo - lento - [Tempo I]
3. Allegro risoluto e marcato - più vivo - Poco meno mosso
4. Andante malinconico - a tempo ma poco animato - Più mosso e risoluto - Tempo I
5. Moderato con grandezza

  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: Till vännen Knud Schöller
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Julius Henrich Zimmermann, Leipzig 1909 (Z. 4685)
• Eriksförlaget AB, Stockholm, K. 262

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

1. Maestoso (quasi tempo di polacca) A-dur 3/4 4 takter, /:8 takter://:8 takter://:16 takter:/4 takter, D-dur 32 takter, A-dur 16 takter,/:16 takter:/2 takter, totalt 106 takter
2. Molto vivace G-dur 3/4 /:7 takter://:8 takter://:8 takter:/4 takter, Meno mosso e molto tranquillo g-moll /:8 takter://:14 takter:/, lento 2 takter, [Tempo I] G-dur 23 takter, totalt 74 takter
3. Allegro risoluto e marcato D-dur 3/4 4 takter,/:8 takter://:10 takter:/, più vivo A-dur 2 takter/:8 takter://:8 takter://:6 takter:/9 takter, D-dur /:8 takter://:10 takter:/Poco meno mosso 3 takter, totalt 76 takter
4. Andante malinconico g-moll 3/4 /:8 takter:/14 takter, a tempo ma poco animato, d-moll /:10 takter://:12 takter:/, Più mosso e risoluto B-dur/:10 takter://:14 takter:/, Tempo I g-moll 26 takter, totalt 94 takter
5. Moderato con grandezza B-dur 3/4 4 takter/:8 takter://:14 takter:/, F-dur /:8 takter:/8 takter/:6 takter:/8 takter, B-dur /:8 takter://:14 takter:/6 takter, totalt 84 takter