• Tillkomstår: Tryckt 1893 som bilaga till Svensk Musiktidning
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikbilaga till årgång 13, 1893, av Svensk Musiktidning. Sid. 280. Finns som mikrofilm.

Ingår även i Musikalbum, Svensk musiktidning nr 7, sid. 4-5. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: PB/Sv Saml. 1093:7 (Kortkatalog för noter - 1985, åtkomlig online)

Beskrivning av verket

Andantino Ess-dur 4/4 (C)