Tor Aulin (1866−1914)

Schwedische Tänze frei bearbeitet für Violine und Klavier

opus 30

Skriv ut

1. Moderato — molto tranquillo — Tempo I
2. Allegretto vivace e scherzando — Più vivace — Tempo I
3. Poco lento — Poco meno lento — Poco lento
4. Molto vivace — Meno presto — Più Andante — Più lento — Tempo I

  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: An Georg Hüttner
  • Arrangemang/bearbetning: Tonsättarens egen bearbetning av orkesterverket.
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Julius Heinrich Zimmermann, Leipzig 1912 (Z. 5261)

Beskrivning av verket

1. Moderato D-dur 3/4 18 takter (2 (segno) /:8:/:8:/), A-dur 38 takter (2/:12:/24), a tempo D-dur 8 takter, G-dur 18 takter (10/:8:/), Molto tranquillo 12 takter (/:12:/), Tempo I D-dur 17 takter, Più tranquillo 4 takter, Vivo 4 takter, totalt 119 takter.
2. Allegretto vivace e scherzando F-dur 3/4 24 takter, Scherzando B-dur 4 takter, Più vivace 37 takter, (1/:8:/1/:8:/1/:4:/:6:/8), Tempo I F-dur 20 takter, totalt 85 takter.
3. Poco lento a-moll 3/8 34 takter, Poco meno lento 24 takter (/:12:/:10:/2), [Poco lento] a-moll 34 takter, [Coda] 8 takter, totalt 100 takter.
4. Molto vivace D-dur 3/4 40 takter, Meno presto A-dur 29 takter (2/:6:/:10:/:11:/), Più Andante 20 takter (2/:9:/:9:/), Più lento 8 takter, Tempo I D-dur 47 takter, totalt 144 takter.