Tor Aulin (1866−1914)

Serenade

opus 1

Skriv ut

1. Förspel: Allegro Moderato
2. Tema med Variationer: Andante sostenuto
3. Scherzo: Allegro vivace
4. Finale: Allegro brillant

 • Tillkomstår: Berlin-Düsseldorf 1895
 • Verktyp: Stråkkvartett
 • Dedikation: Tillegnad min gamle vän och quartettbroder Skoglar Bergström
 • Speltid: Ca. 20-25 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Kopia av partitur och stämmor i Sveriges Radios Musikbibliotek (nr 31489)

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Förspel: Allegro Moderato F-dur 4/4 (C) 28 takter, Più Moderato B-dur 4/4 36 takter, Tempo I F-dur 4/4 30 takter, Più Moderato F-dur 4/4 23 takter, Tempo I F-dur 4/4 11 takter, totalt 128 takter
2. Thema med Variationer: Andante sostenuto d-moll 3/4 32 takter, Var I: 32 takter, Var II: 32 takter, Var III: 32 takter, Var IV: Adagio D-dur 32 takter, totalt 161 takter
3. Scherzo: Allegro vivace a-moll 6/8 67 takter (/:16:/:50:/1), Più Tranquillo F-dur 71 takter (32/:31:/8), Scherzo da capo al segno e poi a la coda, Coda Presto F-dur 29 takter, totalt 167 takter
4. Finale: Allegro Brillant F-dur 4/4 (C) 42 takter, C-dur 44 takter, F-dur 70 takter, totalt 156 takter


Verkkommentar

Att Tor Aulin var Sveriges främste violinist årtiondena runt sekelskiftet satte sina spår inte bara i konsertverksamheten, utan också i den musik han komponerade. Serenaden för stråkkvartett från 1895 är ett exempel på detta: primariestämman befinner sig oftast i förgrunden och även om det är långt ifrån samma virtuositet som i violinkonserterna finns det emellanåt ett solistiskt drag i stämman.
Stråkkvartetten som konstellation kände han mycket väl från Aulinska kvartetten, som bildats 1887. Kvartettens programsättning var ambitiös, inte minst genom att enskilda konserter men även hela årets spelplan kunde porträttera en specifik tonsättare som Beethoven eller Berwald. Av denna tradition märks dock inte mycket i Aulins enda bidrag till repertoaren för stråkkvartett (i Bo Wallners artikel om Aulin i Sohlmans musiklexikon, uppl. 2, talas om en stråkkvartett som saknar primariestämman, men det kan förmodas att en förväxling skett med serenaden, som Wallner inte nämner). Det understryks redan i valet av beteckning på verket, Serenade. Ändå har Aulin valt en fyrsatsig form, med en snabb inledande sats, en långsam variationssats, ett scherzo och så en snabb final.


Första satsen, i F-dur, kallas Förspel och här står förstaviolinen i centrum: närheten till Aulins två första violinkonserter är påfallande genom de långa melodiska linjer som följs av passagearbeten. Variationssatsen går i d-moll och låter det melankoliska temat vandra mellan instrumenten, med temapresentationen i förstaviolinen, den rörliga första variationen med temat förlagt i andrastämman, den andra variationen med en tätnande stämväv där cellon nu bär upp temat, den tredje variationen med altviolinens tema ställt mot övriga stämmors lätta sextondelar och så till sist en dur-variation i adagio-tempo.


Scherzot i a-moll är besläktat med Mendelssohns blixtsnabba rörlighet och avbryts av en trio, Più tranquillo. Starka växlingar i både tempo och dynamik gör att den spänningsfyllda dramatik som ofta finns i Aulins mer ambitiösa kompositioner kommer fram. Avslutande Allegro brillant har ett huvudtema som minner om förstasatsens gestalt, men nu med en schvungfull ansats. Åter finns en kontrasterande idé, Maestoso, men liksom tidigare omvandlas motsättningen mot sångbarhet. I denna sats är virtuositeten jämnare fördelad, inte minst genom de vindlande snabba sextonspassagerna i samtliga stämmor.


Verket är tillägnat Skoglar Bergström ("min gamle vän och quartettbroder" som Aulin skriver i dedikationen), verksam vid Kungliga Biblioteket och medlem av Mazerska kvartettsällskapet. Även om förstastämman har sina svårigheter ligger den väl till för instrumentet och kvartetten kan mycket väl ha avpassats för sällskapets skickligaste amatörer, inte endast de professionella medlemmarna.

© Erik Wallrup, Levande Musikarv


Mediafiler

Edition Levande musikarv

 • Partitur
  • Serenade - Partitur (52 sidor, pdf - 2,2 MB  |  Nedladdad 2795 gånger)
   Edition: Levande Musikarv
  Stämmor