• Verktyp: Piano 4 händer
  • Dedikation: Till fru Clary Magnusson
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Elkan & Schildknecht 1158
• Nyutgåva av Abraham Lundquist

Beskrivning av verket

Allegretto con spirito B-dur 3/4 8 takter /:16 takter:/:24 takter:/16 takter, Ess-dur 32 takter, Ass-dur 52 takter, B-dur 54 takter, totalt 202 takter