Tor Aulin (1866−1914)

Fyra Violinstycken, Svit för Violin i första läget med ackompanjemang av Piano

opus 27

Skriv ut

1. Präludium
2. Tema med variationer
3. Marsch
4. Final (Tarantella)

  • Tillkomstår: 1912
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirschs Förlag, A. H. 2599

Beskrivning av verket

1. Präludium: Quasi Allegretto A-dur 6/8 /:12 takter:/:17 takter 1.volta 1 takt:/2.volta 1 takt 10 takter, Poco più lento 4 takter, totalt 44 takter
2. Tema med variationer: Andante d-moll 3/4 32 takter, Var. 1: 32 takter, Var. 2: Poco più mosso 32 takter, Var. 3: Poco Adagio D-dur 41 takter, totalt 137 takter
3. Marsch: Allegro marziale F-dur 4/4 (C) 8 takter segno 6 takter 1.volta 2 takter:/2.volta 2 takter, C-dur /:26 takter:/, F-dur 19 takter Fine, B-dur 2 takter /:8 takter:/20 takter, Dal segno al Fine, totalt 91 takter
4. Final (Tarantella): Allegretto vivace a-moll 6/8 8 takter /:6 takter 1.volta 2 takter:/2.volta 2 takter 33 takter segno 10 takter, F-dur /:32 takter:/:36 takter, Da capo al segno e poi la Coda, Coda 17 takter, totalt 144 takter


Verkkommentar

Sats 2, Tema med variationer, förekommer i en något längre version saom andra sats i Aulins Serenade för stråkkvartett, op 1.