• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Henrik Ibsen
  • Dedikation: Till Sigrid Wolf
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Elkan & Schildknecht, E. & S. 1329
• Nyutgåva hos Abraham Lundquist

Beskrivning av verket

Lento d-moll 2/4, 32 takter


Mediafiler

Edition Levande musikarv