Tor Aulin (1866−1914)

Tre sånger med piano
Three songs

opus 19

Skriv ut

1. Längtan
2. Det gamla året
3. Löftet

alt.

1. Longing
2. The Old Year
3. The Vow

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Svensk text okänd. Engelsk översättning: Elisabeth M. Lockwood (1856-19??)
  • Dedikation: Till Anna
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquist, Abr. L. 4043. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: SP/Sv (Kortkatalog för noter -1985, åtkomlig online).

Chester, London [utan år], version med engelsk text fritt nedladdningsbar på Petrucci samt som mediafil nedan.

Beskrivning av verket

1. Lento doloroso d-moll 3/8 48 takter, D-dur 13 takter, totalt 61 takter
2. Andante molto tranquillo e-moll 4/4 12 takter, Un poco animato 11 takter, 3/4 2 takter, 4/4 3 takter, Tempo I 11 takter, totalt 39 takter
3. Poco Allegretto C-dur 9/8 11 takter, 6/8 2 takter, 9/8 5 takter, Poco lento 4 takter, Tempo I 4 takter, totalt 26 takter


Libretto/text

1.  O visste du ljuvaste gossen min ...

2. Du gamla år som har oss övergifvit ...

3. Gossen sad' till tösen sin ...

alt.

1. If only my true love ...

2. Thou dear old year ...

3. Dearest maid ...