Wilhelm Bauck (1808−1877)

Quartetto [G-dur] för två Violiner, Viola och Violoncell

Skriv ut

1. Allegro con brio
2. Scherzo: Allegro molto
3. Andante
4. Rondo: Allegro

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: Anders Oterdahl
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Musikaliska Konstföreningen, stämmor, utg. 1863
• Nyutgåva 2010 hos Kemel Edition, Niedernhausen

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och Teaterbiblioteket, Stockholm. I noterna står ingen information om att Musikaliska Konstföreningen varit utgivare, ej heller annan information om tryckår, plats etc.

Litteraturhänvisning

Lunds universitets årsskrift, 1 juni 1867

Beskrivning av verket

1. Allegro con brio G-dur 3/4, /:102 takter:/, 249 takter, totalt 351 takter
2. Scherzo: Allegro molto D-dur 6/8, /:10 takter:/:30 takter:/, Trio G-dur, 32 takter, D.C. s.r., totalt 112 takter inkl. D.C.
3. Andante G-dur 2/4, 32 takter, Var. 1, 32 takter, Var. 2 g-moll, 24 takter, Var. 3 G-dur, 28 takter, Var. 4, 32 takter, Coda, 17 takter, totalt 165 takter
4. Rondo: Allegro G-dur 6/8, 206 takter


Verkkommentar

Svenskt Biografiskt Lexikon uppger årtalet 1863 för denna kvartett, oklart om det även gäller tillkomst.


Mediafiler

Edition Levande musikarv

Referenser